Barnaamijka Maraykanka ee Qorista Qaxootiga

Waxaan doonayaa inaan wax badan kabarto hawsha dib udajinta Maraykanka

Barida Kala duwanaashaha Dhaqanka ee Qaxootiga

Waxaan doonayaa inaan wax badan kabarto nolosha Maraykanka