COVID-19 ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါ ကာလအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပန္လည္အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း

လက္ရွိတြင္ ေအာက္ပါ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏိုင္ပါသည္

العربية دری English Kinyarwanda Русский Swahili