Menya ibindi byerekeye kwimukira muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika. Kurura porogaramu uyu munsi!

Settle In App Image
Porogaramu y’Ikigo cy’inyigisho mbonezamuco cya COREyitwaSettle Inyerekeye impunzini porogaramu nto kandi iha impunzi amakuru yerekeyeinyigisho mbonezamuco mu gihe ikanatuma impunzi ziga amasomo menshi atandukanye.Ayo masomo agamije kongera imitangire y’inyingisho mbonezamuco no gufasha impunzi kubona amakuru, kwiga, no gushishikara mu rugendo rwo gutuzwa. Settle Iniboneka kandi ikaba yakururwa ku buntu kuri App Store no kuri Google Play. Ubu iboneka mu Cyongereza, Icyarabu, Ikinyaburumese, Ikidari, Ikinyarwanda,Igiswahili, n'Ikirusiya. Ibindi bikubiyemo n’ibiranga porogaramu bizagenda byongerwamo mu mwaka.
Desktop icon Settle Ininaboneka kuri interineti nka porogaramu yo ku rubuga kugira ngo ifashe impunzi zidafite simatifone. Sura desktop.settlein.app.