Kujifunza kuhusu kuhamishwa na Kukaa Amerika. Chukuwa hiyo ubao (Appliacation) ku internet leo!

Settle In App Image
Ubao (application) inayo itwa Settle In, yenyi kuwa ndani ya simu zenu kwa kusaidiya wakimbizi kujuwa tabiya na mila (CORE) za inchi ni chombo cha kubeba mu mfuko na kupasha wakimbizi habari za lazima wakati wanafika na ina alika wakimbizi wajiandikishe ku masomo mbali mbali. Hizo tokeo (ressources) ni za kusaidiya kujuwa Tabiya na Mila za inchi na kuwasaidiya wajuwe habari, piya bajipiganiye, na bawe na juhudi wakati wote wa mpango wa kuhamishwa na kukaa (Réinstallation). Settle In inapatikana bila malipo kwenye App Store na Google Play. Kwa sasa inapatikana katika Kiingereza, Kiarabu, Kiburma, Kidari, Kiswahili, na Kirusi. Maudhui na vipengele zaidi vitaongezwa mwaka wote.
Desktop icon Settle In iko piya ku internet kama ubao kwa kusaidiya wakimbizi wenyi hawana simu za smartphones. Karibu, ingiya ku internet ufungule Ubao unaoitwa desktop.settlein.app.