Programme Américain d’Admission des Réfugiés

Nafasi ya Usalama

 

 

 

Hapa ni mahala salama kwa wakimbizi

  • Soma - Hapa ni mahala salama kwa wakimbizi
    Soma
  • Kusikiya - Hapa ni mahala salama kwa wakimbizi
    Kusikiya
  • Kuona - Hapa ni mahala salama kwa wakimbizi
    Kuona

USRAP ina tumika naku linda kutoku fatana na inchi yake asili, rangi yake, dini yake, njisiya yake na muelekeyo wake waki ngono. Tuna elewa yakuwa ume kuta vitisho katika maisha yako, na ulikuwa muhanga wa mateso, ubakaji ao kuto kuheshimu haki zaki binadamu. Ni werevu ku eleza uliyo yakuta kwa mufanya kazi wa jamii wako au na msimamizi kwa wakati wowote. Wafanya kazi wata chunguza maelezo yako na siri kabisa.

Ikiwa wewe na mwenziwe wa jinsia moja na wewe muna taka ku hamishwa pamoja marekani, mina weza ila inataka wewe na mwenziwe muwe mume funga ndowa ki sheriya . Kwa ujumla, sheriya ya mahali ambapo ndowa ili sherekewa ita julisha ikwa ndowa yenu ni halali kwaku hama. Wanandowa wa njisiya moja hambao hawaja funga ndowa lakini ambo wana itikwa kwaku fika kwa USRAP wanaweza kuwa na kesi yao ambay o ina tumwa ili wapate kuhamishwa kwa jimbo moja Marekani ikiwa wana itikiwa kwa kuhamishwa (réinstallation).

⇠ Kila Kitu kuhusu USRAP