Programme Américain d’Admission des Réfugiés

Kipindi cha 6: Kufika

 

 

 

Kipindi cha 6 : Kufika

 • Kusikiya - Kipindi cha 6 : Kufika
  Kusikiya

Mapitio ya Mpangilio wa Programme ya Réception na Placement (R&P) ya Marekani

 • Soma - Mapitio ya Mpangilio wa Programme ya Réception na Placement (R&P) ya Marekani
  Soma
 • Kusikiya - Mapitio ya Mpangilio wa Programme ya Réception na Placement (R&P) ya Marekani
  Kusikiya
 • Kuona - Mapitio ya Mpangilio wa Programme ya Réception na Placement (R&P) ya Marekani
  Kuona

Wakati utafika kwa makao yako ya mwisho Marekani, mushimamizi wa Agence ya Réinstallation atakukuta kwenye uwanja wa ndege. Agence ya Réinstallation ni shirika lisilo tegemeya pesa ambayo inakubaliwa rasmi na serkali ya Marekani ku tumika pamoja kwaku saidiya wakimbizi wanao fika Marekani kupitiya USRAP. Agence de Réinstallation imesha saidiya wakimbizi wengi wa popote ulimwenguni ku shimikwa toka myaka mingi wakimbizi kutoka uli mwengu wanasaidiwa na makala (Agences) ku hamishwa Marekani.

Agence ya Réinstallation ina husishwa nakuku saidiya na kazi za msingi kwa siku zako 30-90 za kwanza Marekani. Wafanyakazi wa Agence ya Réinstallation wata jikaza ili uwe na makao toka mwezi wako wa kwanza marekani, na wata tafuta makao safi, nzuri na katika karta kamili. Utakuwa na haki yaku tumika marekani na Agence de Réinstallation itaku weka kwa mawasiliyano na offisi za kazi. Ikiwa unakuwa na watoto wa myaka yaku soma, wana weza uzuriya shule za huma kwa bure.

Toka kufika kwako Marekani, utakuwa na haki sawa sawa na watu wengine wanao ishi huko, ndani mwake uhuru wa maonyi, uhuru wa dini, uhuru waku kusanyika, na uhuru waku andamana. Hauwezi fungiwa kwa sababu uli towa mahonyi yako, uli fanya dini yako ao ulikutana na kundi ya ma rafiki wako. Kisha mwaka wa kwanza, una takiwa ku hambatanisha hali yako ya mkimbizi kwa hiyo ya mkahaji waku dumu ki sheriya, na kisha myaka tano, una weza ku towa ombi yakuwa raiya wa Marekani. Mara ukikuwa raiya, uta ruhusiwa ku chaguwa kwa uchaguzi wa jimbo na wa inchi.

SWALI ZINAZO ULIZWA MARA NYINGI

Kisha myaka ngapi yaku fika kwangu Marekani nita endeleya ku pokeya msaada?

Agence ya Réinstallation utatowa msaada kwa mambo ya makao, ya mipango yaku onana kwa ajili ya matunzo, msaada kwa kutafuta kazi na misaada zengine muhimu kwa muda karibu ya siku 30-90 kisha kufika kwako Marekani. Agence ya Réinstallation ita towa piya vitu vya nyumbani vya msingi, chakula, mavazi kufwatana na majira muhimu, na vitu vingine vya matumizi binafsi. Utakuwa na haki ki sheriya na una takiwa ku tafuta kazi na kujitosheleza kabisa  haraka iwezekanazo.

Nita pewa msaada kwaku pata kazi?

Ndiyo, Agence ya Réinstallation litaku saidiya kuhusu mambo ya kutafuta kazi popote utakapo hamishwa. Kupata kazi marekani ni muhimu, na kazi lako la kwanza  pengine haita kuwa kama mafunzo yako au muelekeo wako wa kazi kwa inji yako ya asili. Ina weza kuwa kazi ya ngazi ya ingiliyo, isiyo kuwa yaki taalamu, na ina weza kuwa ya muda au kwa wakati fulani. Kwasababu garama ya maisha ina inuliwa marekani, ni kawaida, na pengine muhimu kwa wanaume na wanawake ku tumika inje ya nyumba.

Namna gani nita kwenda kazini mwangu?

Uchukuzi wa huma zina patikana katika jimbo nyingi za marekani. Gari hazi tolewi katika mwendo wa réinstallation. Ndiyo maana, una takiwa ku hesabiya  kwa uchukuzi wa pamoja kwaku fika kwa kazi yako ya kwanza.

Tuta ishi kwenye kampi ao nyumbani?

Hakuna kampi za wakimbizi Marekani. Ina maanisha, hauta ishi kwenye kampi. Makao ina pishana na nafasi moja kwa ingine. Kwa ujumla, makao inayo patikana ni chumba ndogo inayo kuwa na vitu ambazo zime panwa na wana memba wa shirika la mahali. Ni kawaida kwa makao mnamo panga wakimbizi ipokeye haina nyingi za watu wanao wakilisha rangi nyingi na kabila, mila, jimbo na asili.

Naweza ku tembeleya wadungu zangu inje ya inchi ya Amerika?

Kuitikwa Marekani kama mukimbizi inakupa ruhusa yaku ishi humo kwa kudumu na ku weza ku omba uraiya. Ungeli hojiyana na Agence ya Réinstallation  kabla yaku panga safari inje ya Marekani. Kila mtu anaye kuwa na hali ya mkimbizi ao ya mkaaji waku dumu ki sheriya ana takiwa ku pata ki kartasi ya safari ya mkimbizi kabla yaku toka marekani. Iyi  ina kuwa kama paspoti na niya muhimu kwaku  rudi marekani. Uhamuzi wako waku Hamishwa marekani haiku zuihi ku rudi kwa inchi yako ya asili, lakini hiyo ina weza ku zuru hali yako marekani.

Shurti zaku lomba ki kartasi ca safari zina weza ku patikana hapa: http://www.uscis.gov/sites/default/files/files/form/i-131instr.pdf

Ndugu wangu wana weza kuni kuta baadayi mimi kuhamishwa?

Wana memba wa Familia familiayako wana weza hamiya marekani na mwenziwe wa ndowa na watoto wako ambao hawaja owa wa cini ya myaka 21. Ikiwa mwenziwe wa ndowa au watoto wako wa miaka cini ya 21 hawa uzuriyi kwa kesi yako, wana weza ku : kuku fwata marekani ikiwa wana itika kwa réinstallation. Unaweza piya omba kwa wazazi wako ku hamishwa s kama wakimbizi, kufwatana na hali yako ya muhamaji, mkimbizi, mukahaji aku dumu ki sheriya au raiya wa marekani, una weza ku itikwa kwa ombi  ya muhamajikwa wazazi wako wengine Marekani. Agence ya Réinstallation lina weza ku saidiya ku kutanisha familia kisha ku shimikwa. Maelezo mengi kuhusu “kwa nani” una weza ku towa malalamiko ina patikana pa: http://www.uscis.gov.

 

⇠ Kila Kitu kuhusu USRAP