برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده

مکان ایمن

اینجا محلی امن برای پناهندگان است

  • خواندن - اینجا محلی امن برای پناهندگان است
    خواندن
  • گوش کردن - اینجا محلی امن برای پناهندگان است
    گوش کردن
  • تماشا - اینجا محلی امن برای پناهندگان است
    تماشا

USRAP بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت یا تمایلات جنسی پناهندگان از آنها محافظت می کند و به آنها خدمات رسانی خواهد کرد. می دانیم که ممکن است در زندگیتان مشکلاتی را تحمل کرده باشید و قربانی شکنجه، خشونت های جنسیتی یا دیگر موارد نقض حقوق افراد شده باشید. می توانید با ایمنی کامل درباره تجربه هایتان با مسئول پرونده تان یا ناظر در هر زمان صحبت کنید. پرسنل همیشه با محرمانگی کامل به اطلاعاتی که در اختیارشان قرار می دهید رسیدگی می کنند.

گر شما و همسر همجنستان می خواهید با هم برای اسکان مجدد به ایالات متحده بیایید، در صورتی که به صورت رسمی ازدواج کرده باشید می توانید چنین کاری انجام دهید. به طور کلی قانون محلی که در آنجا ازدواج کرده اید تعیین کننده اعتبار ازدواج شما برای مهاجرتتان است. افراد همجنس که ازدواج نکرده اند (شریک زندگی) اما از شرایط لازم برخوردار هستند تا به USRAP دسترسی داشته باشند می توانند پرونده هایشان را به یکدیگر ارجاع دهند تا در صورتی که واجد شرایط اسکان مجدد باشند بتوانند در مکان یکسانی در ایالات متحده زندگی کنند.

⇠ منوی USRAP