برنامه پذیرش پناهندگان در ایالات متحده

مرحله 3: بررسی های پزشکی

مرحله سوم: بررسی های پزشکی

 • گوش کردن - مرحله سوم: بررسی های پزشکی
  گوش کردن

در صورت ادامه روند رسیدگی به پرونده، برای شما و هرکدام از اعضای خانواده تان که در پرونده تان هستند برای انجام بررسی های الزامی پزشکی زمانی تعیین خواهد شد. لطفاً کلیه مدارک مربوط به واکسیناسیون و سوابق پزشکی را به جلسه بیاورید. این امر برای تنظیم قرارهای مربوط به ارائه خدمات سلامت در روند اسکان مجدد و پس از ورود به ایالات متحده از اهمیت بسیاری برخوردار است. اعتبار آزمایش های پزشکی از 3 تا 6 ماه است. اگر تا قبل از تاریخ انقضای تست های پزشکی اولیه به ایالات متحده وارد نشوید ممکن است لازم باشد آزمایش های پزشکی دیگری را انجام دهید.

زمایش های پزشکی با این هدف انجام می شوند تا اطمینان حاصل شود که شما از شرایط پزشکی لازم برای ورود به ایالات متحده برخوردار هستید، شرایط لازم برای سفر را دارید و در صورت لزوم کمک پزشکی لازم به شما ارائه خواهد شد و همچنین خطری برای سایر مسافرین نخواهید داشت.

بررسی پزشکی شامل موارد زیر است:

 • رزیابی شرایط سلامت عمومی
 • شناسایی شرایط پزشکی که قبل از سفر، در حین سفر و بعد از ورود برای اسکان مجدد به رسیدگی های خاصی نیاز دارند
 • ارزیابی تعیین شرایط لازم برای سفر، درمان مشکلات و همراهی پزشکی در صورت نیاز*

* افرادی که شرایط پزشکی حادی دارند مورد همراهی پزشکی قرار می گیرند تا در طول سفر به ایالات متحده، از آنها حمایت شود.

سؤال های متداول 

در طول بررسی پزشکی باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشم؟ 

در طول بررسی پزشکی بسته به سنتان انتظار می رود آزمایش های زیر انجام شود:

 • تست فشار خون، قد، وزن و بینایی
 • نمونه گیری از خون
 • عکس x-ray از قفسه سینه
 • بررسی فیزیکی
 • واکسیناسیون

بعد از بررسی پزشکی باید انتظار چه چیزهایی را داشته باشم؟ 

بعد از بررسی پزشکی، ممکن است چند هفته طول بکشد تا نتایج نهایی شوند و به مرکز پشتیبانی اسکان مجدد ارسال شود. به عنوان بخشی از این کار، ممکن است لازم باشد تست های بیشتری نیز انجام دهید. در این صورت از طرف پرسنل RSC با شما تماس گرفته می شود تا برای پیگیری های بعدی زمانی مشخص شود. فرم های بررسی پزشکی 3 تا 6 ماه بعد از انجام تست های فیزیکی اعتبار دارند و بسته به پروسه اسکان مجدد و بررسی های انجام شده، ممکن است لازم باشد دوباره ارزیابی های مربوط به سلامت را تکرار کنید.

⇠ منوی USRAP