جهت‌گیری فرهنگی برای پناهندگان

مقدمه

“بررسی مسائل فرهنگی”، به آموزش مسائل قبل از ورود و بعد از ورود گفته می شود که توسط مراکز پشتیبانی از اسکان مجدد و آژانس های اسکان مجدد ارائه می شود تا بتوانید دانش، مهارت و رویکرد لازم برای تطبیق با زندگی در ایالات متحده را به دست بیاورید و به طور کامل در جامعه جدید حضور پیدا کنید.

مرور کلی بر برنامه پذیرش و اسکان در ایالات متحده

 • گوش کردن - مرور کلی بر برنامه پذیرش و اسکان در ایالات متحده
  گوش کردن
 • تماشا - مرور کلی بر برنامه پذیرش و اسکان در ایالات متحده
  تماشا
 • خواندن - مرور کلی بر برنامه پذیرش و اسکان در ایالات متحده
  خواندن

بررسی مسائل فرهنگی دو بار انجام می شود:

بررسی اولیه مسائل فرهنگی توسط پرسنل آموزش دیده در RSC قبل از ورود به ایالات متحده انجام خواهد شد. در این جلسه بررسی مسائل فرهنگی، اطلاعات عملی درباره فرهنگ و قوانین ایالات متحده در اختیارتان قرار می گیرد تا برای اسکان مجدد آماده شوید. در نتیجه به شما کمک می شود اهداف واقع بینانه ای داشته باشید و بدانید که بعد از ورود باید انتظار چه مسائلی را داشته باشید. همچنین برای سفر آماده خواهید شد.

پرسنل، کارآموزان و افرادی که به صورت داوطلبانه در آژانس های اسکان مجدد کار می کنند با ارائه جلسات بررسی مسائل فرهنگی خاص محیط زندگی شما، به شما خدمات رسانی خواهند کرد. به همین دلیل در بعضی از دفاتر اسکان مجدد به “بررسی مسائل فرهنگی”، “آشنایی با انجمن” گفته می شود. در این جلسه های بررسی مسائل فرهنگی، اطلاعات عملی درباره نحوه رفتن به مکان های مختلف، جستجوی شغل و دسترسی به خدمات محلی مانند خدمات سلامت و آموزش در اختیارتان قرار می گیرد.

جلسه های بررسی مسائل فرهنگی که قبل و بعد از ورود به آمریکا برگزار می شود هر دو بسیار مهم هستند و به شما کمک می کنند با محیط جدید کنار بیایید. بررسی مسائل فرهنگی در کنار خدمات ترجمه ارائه می شود و در قالب کلاس های گروهی یا در صورت لزوم به صورت تکی در مکان هایی خاص در اختیار پناهندگان و تازه واردین قرار می گیرد.

ررسی مسائل فرهنگی با هدف کمک به شما در رسیدن هرچه سریعتر به خودکفایی انجام می شود.

ین عناوین در کلاس های بررسی مسائل فرهنگی تحت پوشش قرار می گیرند.

 • آژانس اسکان مجدد
 • اشتغال
 • مسکن
 • آموزش
 • سلامت
 • خدمات انجمن
 • حقوق و مسئولیت ها
 •  یادگیری زبان انگلیسی
 • مدیریت پول
 • حمل و نقل و جابجایی
 • تطبیق فرهنگی

 

⇠ منوی بررسی مسائل فرهنگی