پروگرام پذیرش مهاجرین ایالات متحده (USRAP)

فضای امن

USRAP وظیفه خدمت‌رسانی به/محافظت از مهاجرین، مستقل از تابعیت، نژاد، مذهب، جنسیت یا تمایل جنسی آنها، را بر عهده دارد. از اینکه احتمالاً در زندگی خود ترضیضات را تجربه کرده باشید و قربانی شکنجه، خشونت جنسی یا دیگر موارد نقص حقوق بشر شده‌اید، مطلع هستیم. در هر زمان می‌توانید تجربیات خود را با آرامش خاطر با کارکن دوسیه یا یک مسئول در میان بگذارید. کارکنان معلومات شما را همواره با رعایت دقیق اصول محرمیت پروسس می‌کنند.

اگر شما و همسر همجنس‌تان بخواهید با هم در ایالات‌متحده اسکان مجدد شوید، این اجازه در صورتی به شما داده می‌شود که ازدواج شما قانونی باشد. کلاً، اعتبار ازدواج شما برای امور مهاجرت بر بنیاد قانون محل ثبت ازدواج تعیین می‌شود. همسران همجنس که ازدواج نکرده‌اند ولی واجد شرایط دسترسی به USRAP هستند، می‌توانند دوسیه‌های خود را ارجاع دهند تا بتوانند در صورت داشتن شرایط اسکان مجدد در یک منطقه مشترک در ایالات‌متحده اسکان یابند.

⇠ منوی USRAP