پروگرام پذیرش مهاجرین ایالات متحده (USRAP)

قدم 4

آشناسازی فرهنگی

دارندگان «ویزه مهاجرت خاص» (SIV)، برای کسب معلومات درباره «آشناسازی فرهنگی» بایددر اینجا کلیک کنند.

 

⇠ منوی USRAP