جهت گیری فرهنگی برای پناهندگان

ترانسپورت

ورت عامه در ایالات متحده

  • خواندن - ترانسپورت عامه در ایالات متحده
    خواندن
  • گوش دادن - ترانسپورت عامه در ایالات متحده
    گوش دادن
  • تماشا کردن - ترانسپورت عامه در ایالات متحده
    تماشا کردن

پس از ورود به جامعه جدید خدمات ترانسپورت مختلفی در دسترس شما قرار می‌گیرد. در بیشتر جوامع یک یا دو نوع خدمات ترانسپورت عمومی ارائه می‌شود. شما باید روش استفاده درست از وسایل ترانسپورت عمومی را بدانید. پس از ورود شما، اداره اسکان مجدد بلافاصله شما را با خدمات ترانسپورت عمومی فعال در جامعه جدید آشنا می‌کند.

در ایالات‌متحده قوانینی برای قدم زدن، راندن بایسکل و دریوری واسطه نقلیه وجود دارد. در نخستین روزهای حضور در ایالات‌متحده، احتمالاً زمان بسیاری مصروف پیاده‌روی تا مکان‌های ضروری خواهید کرد. اندکی بعد، استفاده از وسایل ترانسپورت عمومی را آغاز می‌کنید. وسایل ترانسپورت عمومی در مکان‌های مختلف فرق می‌کند. در برخی جاها، ممکن است بتوانید از این وسایل برای رفتن به تقریباً همه مکان‌های ضروری استفاده کنید. در برخی دیگر از جاها، وسایل ترانسپورت عمومی ممکن است فقط گاهی فعال باشد یا اصلاً وجود نداشته باشد.

داشتن/دسترسی به واسطه نقلیه شخصی با مزایا و مسئولیت‌هایی همراه است. داشتن و راندن واسطه نقلیه در ایالات‌متحده ممکن است مصارف بالا داشته باشد. طی ماه‌های نخست زندگی در ایالات‌متحده، ممکن است لازم باشد که از ترانسپورت عمومی برای جابجا شدن در جامعه جدید مستفید شوید. بعداً و پس از یافتن وظیفه و حصول قدرت پرداخت مصارف واسطه نقلیه، می‌توانید به خریدن واسطه نقلیه فکر کنید. البته در زمینه بیمه واسطه نقلیه، تصدیق دریوری و مصئونیت قوانینی وجود دارد که دارندگان واسطه نقلیه باید آنها را بفهمند و رعایت کنند.

انواع وسایل ترانسپورت عمومی

مردم شهر با خدمات ترانسپورت عمومی می‌توانند با واسطه نقلیه در سرتاسر شهر جابجا شوند. شما باید با روش سوار شدن به، راندن و پیاده شدن مصئون از انواع وسایل ترانسپورت عمومی آشنا شوید. در ایالات‌متحده، سه نوع وسیله ترانسپورت عمومی وجود دارد: بس، مترو و راه‌آهن اطراف شهر. حرکت آنها جدول زمانی دارد و برای پیاده/سوار کردن مسافر در مکان‌های معینی توقف می‌کنند. بیشتر اوقات، سوار شدن به وسایل ترانسپورت عمومی مستلزم تهیه تکت است. تکسی و دیگر خدمات واسطه نقلیه خصوصی نیز ممکن است در دسترس باشد ولی معمولاً مصارف آنها بالا است.

پیاده‌روی و راندن بایسکل

به تابلوها و علائم ترافیکی توجه کنید تا در هنگام پیاده‌روی در جامعه مصئون بمانید. در پیاده‌رو حرکت کنید و برای گذشتن از عرض سرک از محل عبور عابر پیاده یا گوشه‌ها استفاده کنید.

در بسیاری از شهرها خطوط مخصوص راندن بایسکل ایجاد شده و مقررات ترافیکی و مصئونیتی خاصی برای بایسکل‌ها وضع شده است. راندن بایسکل یک روش مؤثر و ارزان برای جابجا شدن است ولی برای حفظ مصئونیت باید قوانین ترافیکی را بدانید و رعایت کنید.

 

⇠ منوی آشناسازی فرهنگی