جهت گیری فرهنگی برای پناهندگان

حقوق و وظایف

قانون ایالات متحده: حاکمیت قانون

 • خواندن - قانون ایالات متحده: حاکمیت قانون
  خواندن
 • گوش دادن - قانون ایالات متحده: حاکمیت قانون
  گوش دادن

قوانین ایالات متحده: حفاظت حقوق شهروندان تحت ماده اول

 • خواندن - قوانین ایالات متحده: حفاظت حقوق شهروندان تحت ماده اول
  خواندن
 • گوش دادن - قوانین ایالات متحده: حفاظت حقوق شهروندان تحت ماده اول
  گوش دادن

در ایالات متحده چگونه با پولیس برخورد کنیم

 • خواندن - در ایالات متحده چگونه با پولیس برخورد کنیم
  خواندن
 • گوش دادن - در ایالات متحده چگونه با پولیس برخورد کنیم
  گوش دادن
 • تماشا کردن - در ایالات متحده چگونه با پولیس برخورد کنیم
  تماشا کردن

قوانین ایالات‌متحده برای محافظت از حقوق همه مردم، به شمول مهاجرین، در نظر گرفته شده است. لازم است که شما پس از ورود به ایالات‌متحده تا حدی با حقوق و وظایف خود آشنا شوید.

قوانین ایالات‌متحده

از آنجا که در ایالات‌متحده قانون حاکم است، مهاجرین باید با قوانین بسیاری آشنا شوند. شما باید قوانین را بشناسید و بدانید که نقض قانون چه عواقب دارد.

در ایالات‌متحده، نقض قانون با مجازات همراه است، حتی اگر با قانون نقض شده آشنا نبوده باشید. مجازات برخی از تخلفات ممکن است اخراج (بازگشت) به کشور مبدأ باشد. به همین دلیل آشنا شدن با قوانین و تبعیت از آنها بسیار مهم است.

در ایالات‌متحده سه نوع قانون برقرار است:

قوانین فدرال، مانند قوانین مبارزه با قاچاقبری مواد مخدر، همه افراد مقیم ایالات‌متحده را شامل می‌شود.

قوانین ایالتی در هر ایالت فرق می‌کند. مثلاً، در برخی ایالت‌ها حداقل سن دریافت تصدیق دریوری 16 سال و در برخی دیگر 18 سال است.

قوانین محلیدر شهر یا شهرستان خاصی اجرا می‌شود. که ممکن است به شمول قوانین مربوط به آلودگی صوتی یا پارکنگ واسطه نقلیه باشد.

مقابله با تبعیض

طبق قانون ایالات‌متحده، تبعیض ممنوع است؛ البته جزییات قوانین ممنوعیت تبعیض در ایالات مختلف فرق می‌کند. اگر به دلیل نژاد، رنگ جلد، مذهب، جنسیت یا تابعیت مشمول تبعیض یا از حقوق خود محروم شوید، حق اقدام قانونی برای شما محفوظ خواهد بود.

اصل برائت

اگر در ایالات‌متحده متهم به ارتکاب جرم شوید، تا زمانی که مجرم بودن شما ثابت نشود، بی‌گناه محسوب خواهید شد. حق استفاده از وکیل دفاع از حق شما در محکمه، برای شما محفوظ است. اگر توانایی پرداخت فیس وکیل را نداشته باشید، محکمه فیس استخدام وکیل برای شما را می‌پردازد.

وضعیت قانونی و تابعیت

وضعیت پناهندگی

در نخستین سال اقامت در ایالات‌متحده، شما دارای وضعیت پناهندگی خواهید بود. در این مدت باید یک کاپی از I-94 و کارت شناسایی عکس-دار صادر شده از سوی دولت را همواره همراه داشته باشید تا بتوانید وضعیت قانونی خود را ثابت کنید. در مدتی که وضعیت پناهندگی دارید، نمی‌توانید بدون کسب اجازه از ایالات‌متحده خارج شوید. اصل مدارک را در محل مصئون نگه دارید.

مهاجرین از حقوق زیر برخوردارند:

 • سفر به هر نقطه از ایالات‌متحده. (البته اگر جابجا شوید، باید تغییر آدرس را طی مدت 10 روز به «خدمات مهاجرت و شهروندی ایالات‌متحده» (USCIS) اطلاع دهید.)
 • خرید ملک.
 • کار کردن.
 • تحصیل در مکتب.
 • حمایت مالی از همسر و اطفال مجرد زیر 21 سال. اگر بخواهید به همسر یا اطفال خود در ایالات‌متحده ملحق شوید، اداره اسکان مجدد توضیحات لازم را به شما ارائه خواهد کرد.

کارهایی که در مدت وضعیت پناهندگی نمی‌توانید انجام دهید:

 • گرفتن پاسپورت ایالات‌متحده، الحاق به اردو، اشتراک در انتخابات یا کار کردن در مشاغل دولتی که مستلزم داشتن تابعیت ایالات‌متحده است.
 • سفر به خارج از ایالات‌متحده بدون کسب اجازه USCIS، نهاد دولتی مسئول امور مهاجران، ممکن نیست.
 • اگر سفر به خارج از کشور ضروری باشد، اداره اسکان مجدد روش کسب مجوز را برای شما توضیح خواهد داد.
 • اگر در مدت وضعیت پناهندگی به کشور متبوع خود بازگردید، ممکن است دیگر اجازه ورود به ایالات‌متحده به شما داده نشود.

اقامت دائم

پس از یک سال زندگی در ایالات‌متحده، باید خواستار دریافت وضعیت ساکن دائم قانونی (LPR) یا دارنده «کارت سبز» شوید. این تعدیل وضعیت بسیار مهم، مبتنی بر الزام قانونی و از شرایط دریافت تابعیت ایالات‌متحده است.

برای کسب معلومات بیشتر درباره الزامات مهاجرت، با اداره اسکان مجدد در تماس شوید تا مسئول مرتبط به شما کمک کند یا شما را به مراجع ذیربط معرفی کند.

تابعیت

پس از چهار سال و نُه ماه زندگی منحیث ساکن دائم، می‌توانید برای دریافت تابعیت اقدام کنید. USCIS یا اداره اسکان مجدد، شرایط دریافت تابعیت را به شما توضیح می‌دهند. مثلاً باید اصول اخلاق و رفتار شایسته را رعایت کرده باشید و با مقدمات لسان انگلیسی و تاریخ و دولت ایالات‌متحده آشنا باشید. مهاجران یا ناقلینی که به تبعه تبدیل می‌شوند، از همان حقوق و امتیازات اتباع متولد ایالات‌متحده برخوردار می‌شوند.

حقوق و وظایف عمومی

 • شما باید قوانین را بشناسید و بفهمید.
 • همه افراد ساکن ایالات‌متحده از حقوق مدنی ابتدایی، مانند آزادی بیان، آزادی عبادت و آزادی تجمع مسالمت‌آمیز برخوردارند.
 • شما می‌توانید در ایالات‌متحده وظیفه داشته باشید.
 • شهروندان می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.
 • اعمال تبعیض شغلی در ایالات‌متحده ممنوع است. هیچ‌کس نباید شما را به دلیل نژاد، رنگ جلد، مذهب، جنسیت و تابعیت اولیه از داشتن شغل محروم کند.
 • خدمات و مزایای عمومی به افراد واجد شرایط ارائه می‌شود.
 • اگر قانون‌شکنی کنید، وضعیت مهاجرت شما ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد.
 • می‌توانید به جامعه جدید منتقل شوید.
 • اگر به خانه جدیدی نقل‌مکان کنید، باید فورمه تغییر آدرس USCIS را مکمل کنید.
 • مردان 18 الی 25 ساله باید در «اداره نظام وظیفه» راجستر کنند.
 • شما باید مالیات عواید خود را بپردازید. شما باید فورمه مالیات عواید را هر سال مکمل کنید و به دولت تحویل دهید. شما می‌توانید فورمه را خودتان مکمل کنید یا از دیگران بخواهید که در مکمل کردن آن به شما کمک کنند.
 • برای راندن واسطه نقلیه باید تصدیق دریوری و پوشش بیمه واسطه نقلیه داشته باشید.
 • مصرف یا خریدن الکل برای افراد زیر 21 سال در ایالات‌متحده ممنوع است.
 • والدین باید روش‌های قانونی تنبیه اطفال را بیاموزند.
 • رها کردن اطفال بدون نظارت کلانسالان ممنوع است.
⇠ منوی آشناسازی فرهنگی